Donaties 


Aan het verspreiden van het evangelie zitten uiteraard kosten verbonden. Hoewel ons team tracht zo goed en voordelig mogelijk te werken zijn wij afhankelijk van donaties om dit belangrijke werk te kunnen uitvoeren.

Hieronder ziet u waar het geld aan besteed kan worden.


-   Materialen t.b.v. het verspreiden van het evangelie

       * Het vertalen en uitgeven van boeken

       * Webwinkel Bazuin te Sion

       * Webwinkel Ellen White Stichting

 

-   Aanschaf en onderhoud van software e.d voor het gereedmaken van boeken en (gratis) kwartaalbladen

     * Het uitgeven van gratis kwartaalbladen

     * Kwartaalblad "De Hoeksteen"

     * Kwartaalblad "Jezus de Vriend van Jong en Oud"

 

-   Ondersteunen van evangelische projecten zoals het geven van lezingen en Bijbelstudies

    * Amersfoord, Vlaardingen, Bergen op Zoom, Breda,

Rotterdam Noord en Zuid, Leiden,


U kunt u gift overmaken naar

IBAN NL40 ABNA 0626 0915 78

t.n.v. ZDA-dienstverlening te Hoogerheide


Voor uw bijdragen willen wij u alvast hartelijk dankzeggen.

 
UA-18803544-1